Usuari anònim
Connectar
18/09/2021 05:49:19 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Esmena de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya per ampliació de termini 17/09/2021 Mostrar
Es deixa sense efecte el procés de selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí la plaça d'Interventor/a 17/09/2021 08/10/2021 Mostrar
Nomenament d'aspirant funcionària interina, agent de la policia local 16/09/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya 14/09/2021 Mostrar
Es declara desert el procés de selecció per a la creació d'una borsa d'operari/a de neteja, de caràcter temporal, mitjançant concurs de mèrits 14/09/2021 05/10/2021 Mostrar
Contractació amb caràcter laboral temporal de mestra d'Educació Infantil 13/09/2021 Mostrar
Contractació d'un tècnic/a de cultura i esports 24/08/2021 22/09/2021 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admeses i excloses al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja 18/08/2021 05/10/2021 Mostrar
Edicte declarant vigent la borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports de l'Ajuntament de Tona 17/08/2021 22/09/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en la modalitat de contractes en pràctiques, a jornada completa, de 3 tècnics/ques dinamitzadors/es socioculturals, per incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 10/08/2021 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admeses i excloses al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja, de caràcter temporal 29/07/2021 05/10/2021 Mostrar
Resultats prova pràctica i valoració de mèrits del procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 26/07/2021 22/09/2021 Mostrar
Convocatòria de selecció d'aspirants a nomenament com personal funcionari interí, d'una plaça d'agent de policia local, pel sistema d'urgència i pel termini màxim d'urgència 22/07/2021 Mostrar
Resultats del primer exercici i convocatòria del segon exercici corresponent a la prova d'aptitud del procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 20/07/2021 22/09/2021 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del tribunal, i assenyalament data prova d'aptitud del procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 13/07/2021 22/09/2021 Mostrar
Convocatòria de concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal 06/07/2021 05/10/2021 Mostrar
Bases de convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal mitjançant concurs de mèrits 28/06/2021 05/10/2021 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 23/06/2021 22/09/2021 Mostrar
Acta del Tribunal qualificador del concurs per a la selecció d'un/a conserge mantenidor/a 22/06/2021 Mostrar
Acta reunió del Tribunal del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local per a la proposta d'un nou nomenament 22/06/2021 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició lliure d'una borsa de personal per a possibles substitucions o cobertura de necessitats del servei, corresponents a la categoria de Tècnic/a de Cultura i Esports, categoria A2 28/05/2021 22/09/2021 Mostrar
Bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 19/05/2021 22/09/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 11/2021 10/09/2021 01/10/2021 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del Reglament d'ús i cessió dels equipaments cívics i culturals de Tona 10/09/2021 01/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana de Tona 10/09/2021 01/10/2021 Mostrar
Apovació definitiva del Reglament d'ús de l'Espai Muriel Casals 10/09/2021 01/10/2021 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/7 dipositats a les dependències de la Policia Municipal 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació de la gestió del recurs econòmic "Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables" de la Diputació de Barcelona 16/09/2021 07/10/2021 Mostrar