Usuari anònim
Connectar
09/07/2020 18:32:53 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Reiniciar el règim ordinari de sessions de la Junta de Govern Local tal com es va fixar en el Ple d'organització i funcionament 08/07/2020 29/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació temporal, fins a la provisió definitiva, d'un/a Tècnic/a de Joventut 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca, de caràcter temporal fins a la cobertura definitiva 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un/a agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals, en l'àmbit del Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 01/07/2020 Mostrar
Resultats del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos peons de jardineria per a la brigada municipal d'obres de l'Àrea de Serveis Territorials, en l'àmbit del Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 29/06/2020 20/07/2020 Mostrar
Edicte de suspensió definitiva del procés de selecció, per urgència, d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular i fins a la seva reincorporació, per a l'equipament de La Canal 23/06/2020 15/07/2020 Mostrar
Llista definitiva d'aspirants admesos, nomenament de l'òrgan seleccionador i assenyalament de dates de les proves del procés de selecció de dos peons de jardineria per a la brigada municipal d'obres 18/06/2020 Mostrar
Reinici del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor en règim de contractació laboral indefinida per vacant 15/06/2020 Mostrar
Aprovació de l'ampliació en deu dies naturals del termini de presentació de sol·licituds del procés de selecció d'un agent socioeducatiu per al Punt Jove, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 29/05/2020 Mostrar
Aprovació de l'ampliació en deu dies naturals del termini de presentació de sol·licituds del procés de selecció de dos peons de jardineria per a la brigada municipal d'obres, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 29/05/2020 Mostrar
Suspensió temporal del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a en règim de contractació laboral indefinida 02/04/2020 Mostrar
Convocatòria concurs oposició lliure per a la contractació laboral, amb caràcter indefinit, de la plaça de conserge d'equipaments educatius, amb assignació a l'escola Era de Dalt 02/04/2020 Mostrar
Bases i convocatòria que ha de regir la selecció d'un/a conserge mantenidor/a en règim de contratació laboral indefinida per vacant 13/03/2020 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció, per urgència, d'un/a conserge mantenidor per a l'equipament de La Canal, convocatòria i nomenament del Tribunal, i assenyalament del dia per a la realització de l'entrevista personal 12/03/2020 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores per a la contractació, amb caràcter d'urgència i durada temporal, d'un/a conserge mantenidor/a per als equipaments de la Canal 06/03/2020 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona 04/03/2020 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos peons de jardineria per a la brigada municipal d'obres de l'Àrea de Serveis Territorials, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona 28/02/2020 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2020 02/07/2020 23/07/2020 Mostrar
Compte general de l'exercici 2018 05/06/2020 09/07/2020 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Llistes d'admesos/es a les places de l'Escola Bressol Pa amb Xocolata 03/07/2020 17/07/2020 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació 13-2020 de la fitxa d'oficial de 1a brigada de la relació de llocs de treball 30/06/2020 21/07/2020 Mostrar
Decret de reinici del procediment de contractació del servei de neteja de determinats edificis municipals 18/05/2020 Mostrar
Modificació del calendari fiscal aprovat per al pagament de determinats tributs municipals 09/04/2020 15/11/2020 Mostrar
Avocació de les competències delegades fins a la finalització de l'estat d'alarma o les pròrrogues que es puguin aprovar 17/03/2020 Mostrar
Aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Tona 2019-2021 16/03/2020 14/07/2020 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2020/5 que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 03/02/2020 21/10/2020 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de les bases específiques reguadores del Pla de Reactivació Municipal de Tona que han de regir la concessió de subvencions directes a empreses, professionals i autònoms afectats per la crisi del COVID-19 03/07/2020 31/07/2020 Mostrar
Convocatòria del premi de treballs de recerca de Batxillerat 2020 22/06/2020 31/07/2020 Mostrar
Conocatòria del 3r concurs Tona Floreix 19/06/2020 13/07/2020 Mostrar
Convocatòria per l'atorgament de subvencions per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme 11/06/2020 10/07/2020 Mostrar