Usuari anònim
Connectar
25/10/2020 22:33:32 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Contractació d'un tècnic/a de joventut, amb caràcter temporal fins a la provisió definitiva 13/10/2020 03/11/2020 Mostrar
Contractació de 2 monitors/es de la ludoteca, amb caràcter temporal fins a la cobertura definitiva 08/10/2020 30/10/2020 Mostrar
Resolució de recurs d'alçada interposat contra el resultat dictat pel Tribunal Qualificador del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a 05/10/2020 Mostrar
Esmena d'error en la puntuació del procés de selecció per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca 28/09/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, la plaça d'Interventor/a 25/09/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de tresoreria, subescala intervenció tresoreria 25/09/2020 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a tècnic/a de joventut 15/09/2020 Mostrar
Resultats procés de selecció per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca 10/09/2020 Mostrar
Resultats del procés per a la contractació en règim de contractació laboral indefinida per vacant, d'un/a conserge mantenidor/a per l'escola l'Era de Dalt 02/09/2020 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del Tribunal Qualificador i assenyalament de dates per a la realització dels exercicis, del procés de selecció per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca, de caràcter laboral temporal fins a la cobertura definitiva 02/09/2020 Mostrar
Nova convocatòria de concurs oposició lliure per a la constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local 28/08/2020 Mostrar
Nova convocatòria de concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local 28/08/2020 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva aspirants, nomenament i convocatòria Tribunal, i assenyalament data procés de selecció Tècnic/a de Joventut 25/08/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per a la contractació temporal, fins a la provisió definitiva, d'un/a Tècnic/a de Joventut 07/08/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca, de caràcter laboral temporal fins a la cobertura definitiva 07/08/2020 Mostrar
Bases reguladores amb modificacions que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 07/08/2020 Mostrar
Bases reguladores amb modificacions que han de regir el procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local 07/08/2020 Mostrar
Resultats del primer exercici corresponent a coneixement de la llengua catalana del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a en règim de contractació laboral indefinida per vacant 06/08/2020 Mostrar
Aprovació llista definitiva aspirants, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament data proves del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a per a l'equipament de l'Escola Era de Dalt 30/07/2020 Mostrar
Convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter interí, la plaça d'interventor/a de l'Ajuntament de Tona 28/07/2020 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de Tresoreria, subescala Intervenció-Tresoreria 27/07/2020 Mostrar
Resultats dels exercicis i fase concurs del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un/a agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals 27/07/2020 Mostrar
Suspensió temporal del procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local 24/07/2020 Mostrar
Suspensió temporal per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 24/07/2020 Mostrar
Resultat del primer exercici "Coneixements de català" del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un/a agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals 21/07/2020 Mostrar
Aprovació de llista definitiva, nomenament i convocatòria del tribunal i assenyalament data exercicis del procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a agent socioeducatiu per al Punt Jove, vinculat al Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020, dins del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona 16/07/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i excloses al procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a per a l'equipament de l'Escola l'Era de Dalt 15/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí la plaça d'Interventor/a de l'Ajuntament de Tona 14/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de Tresoreria subescala Intervenció-Tresoreria 14/07/2020 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2 10/07/2020 Mostrar
Convocatòria del procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure 10/07/2020 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal, fins a la provisió definitiva, d'un/a Tècnic/a de Joventut 10/07/2020 Mostrar
Convocatòria pública per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca, de caràcter temporal fins a la cobertura definitiva 10/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació temporal, fins a la provisió definitiva, d'un/a Tècnic/a de Joventut 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública per cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca, de caràcter temporal fins a la cobertura definitiva 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local, mitjançant concurs oposició lliure 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 07/07/2020 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un/a agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals, en l'àmbit del Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 01/07/2020 Mostrar
Reinici del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor en règim de contractació laboral indefinida per vacant 15/06/2020 Mostrar
Aprovació de l'ampliació en deu dies naturals del termini de presentació de sol·licituds del procés de selecció d'un agent socioeducatiu per al Punt Jove, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona 29/05/2020 Mostrar
Suspensió temporal del procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a en règim de contractació laboral indefinida 02/04/2020 Mostrar
Convocatòria concurs oposició lliure per a la contractació laboral, amb caràcter indefinit, de la plaça de conserge d'equipaments educatius, amb assignació a l'escola Era de Dalt 02/04/2020 Mostrar
Bases i convocatòria que ha de regir la selecció d'un/a conserge mantenidor/a en règim de contratació laboral indefinida per vacant 13/03/2020 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, a mitja jornada, d'un agent socioeducatiu per al Punt Jove de l'Àrea de Serveis Personals, en l'àmbit del Programa complementari millora de l'ocupabilitat 2019-2020, dins el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", de la Diputació de Barcelona 04/03/2020 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del concurs "El conte de Reis 2021" 23/10/2020 27/11/2020 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores dels pressupostos participatius de Tona 2020 02/10/2020 09/11/2020 Mostrar
Adjudicació i formalització contractes Lot 1 i Lot 2 servei de neteja d'edificis municipals 25/08/2020 Mostrar
Decret de reinici del procediment de contractació del servei de neteja de determinats edificis municipals 18/05/2020 Mostrar
Modificació del calendari fiscal aprovat per al pagament de determinats tributs municipals 09/04/2020 15/11/2020 Mostrar
Avocació de les competències delegades fins a la finalització de l'estat d'alarma o les pròrrogues que es puguin aprovar 17/03/2020 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació provisional de la concessió d'ajuts econòmics, en el marc de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme 14/10/2020 28/10/2020 Mostrar