Usuari anònim Connectar
19:35:01 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Nou nomenament a la plaça de Jutge de Pau titular de Tona 22/11/2017 28/12/2017 Mostrar
Contractació de tècnic de joventut, en règim laboral tamporal, sota la modalitat temporal d'interinatge per substitució 16/11/2017 12/12/2017 Mostrar
Rectificació de les bases específiques per a la selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 10/11/2017 31/12/2017 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició del lloc de treball d'enginyer tècnic, en règim d'interí del personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 09/11/2017 31/12/2017 Mostrar
Bases definitives de la convocatòria del concurs oposició del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 09/11/2017 31/12/2017 Mostrar
Convocatòria pública i bases reguladores per a la selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 30/10/2017 31/12/2017 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació provisional d'ordenances per a l'exercici 2018 30/10/2017 15/12/2017 Mostrar
Resum per capítols de les modificacions de crèdit 6/2017 04/10/2017 04/12/2017 Mostrar

Infomación Bases reguladoras a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

Títol Data Publicació Data Fi
Bases reguladoras y convocatoria del concurso "El cuento de Reyes" 14/11/2017 07/12/2017 Mostrar
Convocatoria del concurso público para seleccionar a los alumnos que se pueden incluir en el programa de becas escolares curso 2017-2018 27/07/2017 31/12/2017 Mostrar
Convocatoria del concurso público para seleccionar a los niños que se pueden incluir en el programa becas deportivas curso 2017-2018 21/07/2017 31/12/2017 Mostrar
Bases reguladoras del Premio de trabajos de investigación de bachillerato curso 2016-2017 10/04/2017 31/12/2017 Mostrar
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades educativas, deportivas, culturales i de fomento del comercio, consumo y turismo 15/03/2017 31/12/2017 Mostrar
Ordenanza General de Subvenciones 2016 01/01/2017 31/12/2017 Mostrar
Bases reguladoras de ayudas de urgencia social 08/06/2016 31/12/2017 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Tona 22/11/2017 18/12/2017 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució de rehabilitació d'edifici existent "Casa de cultura Muriel Casals" 22/11/2017 18/12/2017 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. 1/2015 05/10/2017 05/04/2018 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Atorgament de subvencions d'activitats educatives, culturals, esportives i de foment del comerç, consum i turisme, exercici 2017; mitjançant procediment de concorrència competitiva 16/11/2017 31/12/2017 Mostrar
Bases reguladores i convocatòria del concurs "El conte de Reis" 14/11/2017 07/12/2017 Mostrar
Convocatòria de concurs públic per seleccionar l'alumnat que es pot incloure al programa beques escolars curs 2017-2018 27/07/2017 31/12/2017 Mostrar
Convocatòria de concurs públic per seleccionar els infants que es poden incloure al programa beques esportives curs 2017-2018 21/07/2017 31/12/2017 Mostrar
Convocatòria subvencions concurrència entitats ensenyament, cultura, comerç, consum i turisme i esports 2017 28/03/2017 30/11/2017 Mostrar
Ordenança General de Subvencions 2016 01/01/2017 31/12/2017 Mostrar