Usuari anònim
Connectar
24/07/2021 02:16:53 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria de selecció d'aspirants a nomenament com personal funcionari interí, d'una plaça d'agent de policia local, pel sistema d'urgència i pel termini màxim d'urgència 22/07/2021 Mostrar
Resultats del primer exercici i convocatòria del segon exercici corresponent a la prova d'aptitud del procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 20/07/2021 Mostrar
Resultat del 4rt Exercici "Psicotècnic", del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició, de 2 places d'agent de la policia local i convocatòria per portar a terme el 5è Exercici "Reconeixement mèdic" 15/07/2021 Mostrar
Contractació de conserge, amb caràcter laboral d'interinitat per vacant 14/07/2021 04/08/2021 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del tribunal, i assenyalament data prova d'aptitud del procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 13/07/2021 Mostrar
Contractació de peó de la brigada, lloc de treball operari polivalent 08/07/2021 29/07/2021 Mostrar
Convocatòria per portar a terme el 4rt exercici "Psicotècnic", del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 07/07/2021 Mostrar
Convocatòria de concurs de mèrits per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal 06/07/2021 Mostrar
Bases de convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal mitjançant concurs de mèrits 28/06/2021 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 23/06/2021 Mostrar
Acta del Tribunal qualificador del concurs per a la selecció d'un/a conserge mantenidor/a 22/06/2021 Mostrar
Acta reunió del Tribunal del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local per a la proposta d'un nou nomenament 22/06/2021 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició lliure d'una borsa de personal per a possibles substitucions o cobertura de necessitats del servei, corresponents a la categoria de Tècnic/a de Cultura i Esports, categoria A2 28/05/2021 Mostrar
Bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de personal corresponent a tècnic/a de cultura i esports 19/05/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de l'expedient de modificacions de crèdit núm. 08/2021 01/07/2021 01/09/2021 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2021 07/06/2021 09/08/2021 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Licitació contracte d'obres "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram" 22/07/2021 09/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament d'ús i cessió dels equipaments cívics i culturals de Tona 19/07/2021 30/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana de Tona 19/07/2021 30/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'Espai Muriel Casals 19/07/2021 30/08/2021 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/7 dipositats a les dependències de la Policia Municipal 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar
Aprovació de la moció en suport a la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (#ILP MONTSENY) 13/07/2021 24/08/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores dels pressupostos participatius de Tona 2021 13/07/2021 24/08/2021 Mostrar
Convocatòria dels Premis dels Treballs de Recerca de Batxillerat, curs 2020-2021 18/06/2021 30/07/2021 Mostrar
Convocatòria del 4t Concurs Tona Floreix 07/06/2021 31/07/2021 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del projecte "Instal·lació solar fotovoltaica de 20,52 kWp per autoconsum al col·legi públic l'Era de Dalt" 17/06/2021 30/07/2021 Mostrar