Usuari anònim Connectar
21:40:00 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 18/02/2019 Mostrar
Nomenament de funcionari/a interí/a del lloc de treball d'Administratiu d'Administració General 11/02/2019 04/03/2019 Mostrar
Contractació d'auxiliar de biblioteca en règim laboral temporal 05/02/2019 26/02/2019 Mostrar
Declarar desert el procés de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general amb caràcter temporal i aprovació de les noves bases de selecció 04/02/2019 Mostrar
Resultats del procés de selecció, per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'Administració General 24/01/2019 Mostrar
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció del lloc de treball d'auxiliar administrativu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 21/01/2019 Mostrar
Resultat del primer exercici "Coneixements de català" del procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 21/01/2019 Mostrar
Resultat del primer exercici "Coneixements de català" del procés de selecció del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 14/01/2019 Mostrar
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'Administració General, nomenament tribunal i assenyalament data del primer exercici corresponent a coneixements de català 11/01/2019 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de seslecció del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va 21/12/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general 03/12/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 27/11/2018 Mostrar
Bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí amb caràcter temporal, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 16/11/2018 Mostrar
Bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general de la plantilla de personal funcionari 16/11/2018 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del Pressupost General exercici 2019 15/02/2019 08/03/2019 Mostrar
Aprovació del padró fiscal per a l'exercici 2019 corresponent a la taxa del mercat municipal setmanal 08/02/2019 09/03/2019 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball 31/01/2019 21/02/2019 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació d'edifici existent "Casa de Cultura Muriel Casals" 15/02/2019 29/03/2019 Mostrar
Aprovació inicial de la memòria valorada "Arranjament de la pavimentació de diferents carrers del municipi" 05/02/2019 19/03/2019 Mostrar
Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de l'ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses 31/01/2019 14/03/2019 Mostrar