Usuari anònim Connectar
22:26:28 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Nomenament d'administratiu funcionari interí 13/11/2018 05/12/2018 Mostrar
Puntuacions dels aspirants del procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, la plaça d'interventor/a de l'Ajuntament de Tona 20/09/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, convocatòria i nomenament del Tribunal i assenyalament del dia de la prova pràctica i valoració de mèrits, del procés de selecció del lloc de treball d'interventor/a 12/09/2018 Mostrar
Rectificació de la base 2a "Requisits per a participar en la selecció", del procés de selecció, per cobrir la plaça d'Interventor/a 30/07/2018 Mostrar
Convocatòria per a cobrir amb caràcter de funcionari/ària interí/na, la plaça d'intervenció 25/07/2018 Mostrar
Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball d'interventor/a 20/07/2018 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2018 13/11/2018 05/12/2018 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts que es troben dipositats a les dependències de la Policia Local 26/07/2018 28/01/2019 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Ampliació del termini de presentació de sol·licituds del concurs El Conte de Reis 13/11/2018 05/12/2018 Mostrar
Aprovació definitiva de les bases generals per a la concessió de premis com a resultat de concursos, exposicions i participació en actes festius, lúdics i esportius del municipi 29/10/2018 20/11/2018 Mostrar
Convocatòria del premi El Conte de Reis 24/10/2018 05/12/2018 Mostrar