Usuari anònim
Connectar
18/04/2021 18:40:45 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Resultat 5è exercici, corresponent al reconeixement mèdic, del procés de selecció de constitució d'una borsa d'agents interins de la policia local 15/04/2021 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, d'operari/ària polivalent de brigada, especialitat llauner-electricista 09/04/2021 30/04/2021 Mostrar
Resultat del 4rt Exercici "Psicotècnic", de l'aspirant de la borsa d'agents interins de la policia local i convocatòria per al 5è Exercici "Reconeixement mèdic" 07/04/2021 Mostrar
Resultats del procés de selecció de personal laboral per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o subtitucions, en règim d'interinitat, mitjançant procediment de concurs oposició, d'operiari/ària polivalent de brigada, especialitat llauner-electricista 01/04/2021 Mostrar
Convocatòria a aspirant de la borsa de treball d'agents de la policia local, per a a la realització del psicotècnic 26/03/2021 Mostrar
Aprovació llista definitiva aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, de personal laboral per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, mitjançant el procediment de concurs oposició, d'operiari/ària polivalent de brigada, especialitat llauner-electricista, grup de classificació agrupacions professionals, nomenament i convocatòria del Tribunal, i assenyalament data prova 22/03/2021 Mostrar
Convocatòria del concurs oposció per a la selecció de personal laboral per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, d'operari/ària polivalent de brigada, especialitat llauner electricista 17/02/2021 Mostrar
Bases reguladores que han de regir el procés de selecció de personal laboral per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, mitjançant concurs oposició, d'operari/ària polivalent de brigada, especialitat llauner-electricista 08/02/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de les modificacions de crèdit 02/2021 14/04/2021 14/06/2021 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació a regidor de la competència per a celebrar matrimoni civil el dia 14/05/2021 13/04/2021 04/05/2021 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística per a l'execució de l'ampliació del sector industrial les Goules, passant de reparcel·lació en modalitat de cooperació a reparcel·lació en modalitat compensació bàsica 16/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Aprovació inicial del projecte "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram", redactat pels Serveis Tècnics Municipals 30/03/2021 12/05/2021 Mostrar