Usuari anònim
Connectar
04:25:56 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats procés de selecció auxiliar administratiu/va, proposta de nomenament i borsa de treball 08/04/2019 Mostrar
Resultats del segon exercici (prova de caràcter eliminatori), puntuació de mèrits dels aspirants (fase de concurs) i assenyalament de la data per l'entrevista 03/04/2019 Mostrar
Resultat del quart exercici, valoració de mèrits, qualificació final i proposta provisional de contractació, de la convocatòria dels Plans d'ocupació, exercici 2019, del "Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020" 03/04/2019 Mostrar
Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i la creació de dos llocs de treball de Director/a i Conservador/a del Parc Arqueològic del Camp de les Lloses 01/04/2019 23/04/2019 Mostrar
Resultats del quart exercici del lloc de treball de peó de jardineria, de la convocatòria dels Plans d'ocupació, exercici 2019, del "Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020" 29/03/2019 Mostrar
Resultats del segon i tercer exercici de la convocatòria dels Plans d'ocupació, exercici 2019, del "Programa Complementari Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020" 28/03/2019 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció dels llocs de treball vinculats als Plans d'Ocupació 2019, nomenament Tribunal i assenyalament de les dates corresponents als exercicis corresponents a cada categoria. 25/03/2019 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, al procés de selecció del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'Administració General, nomenament del Tribunal i assenyalament de les dates del primer i segon exercici 20/03/2019 Mostrar
Convocatòria i bases específiques del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball vinculats als plans d'ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 28/02/2019 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 18/02/2019 Mostrar
Declarar desert el procés de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general amb caràcter temporal i aprovació de les noves bases de selecció 04/02/2019 Mostrar
Resultats del procés de selecció, per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'Administració General 24/01/2019 Mostrar
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció del lloc de treball d'auxiliar administrativu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 21/01/2019 Mostrar
Resultat del primer exercici "Coneixements de català" del procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 21/01/2019 Mostrar
Resultat del primer exercici "Coneixements de català" del procés de selecció del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general, en règim de funcionari interí 14/01/2019 Mostrar
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'Administració General, nomenament tribunal i assenyalament data del primer exercici corresponent a coneixements de català 11/01/2019 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de seslecció del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va 21/12/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general 03/12/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la contractació, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 27/11/2018 Mostrar
Bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí amb caràcter temporal, del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va d'administració general 16/11/2018 Mostrar
Bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general de la plantilla de personal funcionari 16/11/2018 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovar inicialment la Instrucció relativa als criteris per la pràctica de la notificació electrònica municipal 12/04/2019 27/05/2019 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal 11/04/2019 24/05/2019 Mostrar
Aprovació definitiva de l'acord inicial del projecte bàsic i d'execusió de l'ampliació del Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses 10/04/2019 10/05/2019 Mostrar
"Aprovació definitiva de l'acord inicial de la memòria valorada "Arranjament de la pavimentació de diferents carrers del municipi de Tona" 10/04/2019 10/05/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació definitiva de l'acord inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació d'edifici existent; "Casa de Cultura Muriel Casals" 08/04/2019 21/05/2019 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts 2018 dipositats a les dependències de la policia local 26/02/2019 27/08/2019 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l'atorgament dels Premis dels Treballs de Recerca de Batxillerat, curs 2018-2019 15/04/2019 06/05/2019 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de participació ciutadana de la I Edició del Concurs Talent Tonenc 2019 02/04/2019 02/05/2019 Mostrar