Usuari anònim
Connectar
25/01/2022 14:46:27 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció de 2 places d'agent de la Policia Local 24/01/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció d'una plaça de mestre/a d'educació infantil, així com la creació d'una borsa de treball 24/01/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 24/01/2022 Mostrar
Decret declarant vigent la borsa de treball d'operari de neteja 17/01/2022 Mostrar
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció de 2 places d'agent de la Policia Local més borsa 05/01/2022 Mostrar
Resultat valoració de mèrits procés borsa de treball d'operari/a de neteja 05/01/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, convocatòria i nomenament del tribunal del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal, mitjançant concurs de mèrits 29/12/2021 Mostrar
Convocatòria del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de mestre/a d'educació infantil 27/12/2021 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 14/12/2021 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de mestre/a d'educació infantil 13/12/2021 Mostrar
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal mitjançant concurs de mèrits 01/12/2021 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball 01/12/2021 Mostrar
Esmena de les bases per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 23/11/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal, mitjançant concurs de mèrits 23/11/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 19/11/2021 Mostrar
Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 10/11/2021 Mostrar
Aprovació de l'esmena de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 10/11/2021 Mostrar
Convocatòria de concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme per cobrir les possibles baixes, permisos i altres incidències del personal 18/10/2021 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme mitjançant concurs oposició 08/10/2021 Mostrar
Contractació operària de neteja 22/09/2021 Mostrar
Acta del Tribunal qualificador del concurs per a la selecció d'un/a conserge mantenidor/a 22/06/2021 Mostrar
Acta reunió del Tribunal del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local per a la proposta d'un nou nomenament 22/06/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de l'expedient de les modificacions de crèdit 18/2021 30/12/2021 28/02/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 17/2021 01/12/2021 01/02/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Licitació del contracte del servei aliè de prevenció de riscos laborals i medicina del treball 24/01/2022 07/02/2022 Mostrar
Adjudicació i formalització de contracte administratiu per a la contractació de la instal·lació de càmeres de videovigilància 11/01/2022 01/02/2022 Mostrar
Aprovació inicial del pla intern d'igualtat de gènere (2021-2025) 30/12/2021 14/02/2022 Mostrar
Aprovació inicial del protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere 30/12/2021 14/02/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament de Teletreball de l'Ajuntament de Tona 14/12/2021 28/01/2022 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/128, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 25/01/2022 25/07/2022 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Adjudicació contracte de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras 18/01/2022 08/02/2022 Mostrar