Usuari anònim
Connectar
21/09/2023 21:03:45 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Contractació

Títol Data Publicació Data Fi
Licitació del servei de computació remota i del manteniment informàtic de l'Ajuntament Tona 06/09/2023 21/09/2023 Mostrar

Intervenció, tresoreria i serveis econòmics

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 28, reguladora del preu públic per a activitats i serveis amb finalitat d'interès social 08/09/2023 24/10/2023 Mostrar
Aprovació definitiva de modificacions de crèdit 10/2023 en el pressupost general d'aquesta Corporació per l'exercici de 2023 30/08/2023 30/10/2023 Mostrar
Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l' IAE 2023 12/07/2023 20/11/2023 Mostrar

Oferta pública d'ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de rectificació dels resultats obtinguts pels aspirants del procés selectiu de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de Gestió de Comunicació de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal 21/09/2023 23/10/2023 Mostrar
Edicte d'aprovació de les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i fixació de data per a la realització de la prova del procés selectiu de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de Joventut (procés 03CM0/22) 19/09/2023 10/10/2023 Mostrar
Edicte nomenament funcionària de carrera - lletrada adjunta a secretaria 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Edicte publicació de la contractació temporal per urgència d'una mestra de l'Escola Bressol 19/09/2023 03/10/2023 Mostrar
Edicte nomenament de funcionari de carrera per ocupar una plaça de tècnic de Gestió de Comunicació de l'Ajuntament de Tona 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Edicte publicació nomenament funcionària de carrera per ocupar una plaça d'administrativa de Serveis Generals de l'Ajuntament de Tona 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Edicte nomenament de funcionària de carrera administrativa de Serveis Territorials 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Edicte nomenament de funcionari de carrera per ocupar una plaça d'enginyer tècnic de l'Ajuntament de Tona 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Nomenament de funcionària de carrera com a tècnica d'Organització, Transparència i Participació ciutadana 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Nomenament de funcionari de carrera com a tècnic d'esports 19/09/2023 18/10/2023 Mostrar
Edicte d'aprovació de les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i fixació de data de la prova del procés selectiu de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va de l'OAC Policia Local (procés selectiu 02CMO/22) 14/09/2023 05/10/2023 Mostrar
Edicte d'aprovació de les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i fixació de data de la prova del procés selectiu de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va de l'OAC (procés selectiu 01CMO/22) 13/09/2023 04/10/2023 Mostrar
Resultat del 5è exercici "Reconeixement mèdic" del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent de la policia local, més borsa 05/09/2023 05/10/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de contractació temporal de dos llocs de treball de peó/na polivalent de suport a la brigada municipal, en el marc dels Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona 2023 29/08/2023 27/09/2023 Mostrar
Llista provisional del procés de selecció de dues places de peó/ona de suport a la brigada municipal, en el marc del fons de prestació Plans locals d'ocupació de la Diputació de Barcelona 22/08/2023 22/10/2023 Mostrar
Resultats 4rt exercici "Psicotècnic" del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent de la policia local, més borsa 09/08/2023 02/10/2023 Mostrar
Resultats 3r exercici "Aptitud física" i valoració de mèrits del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició lliure, d'1 plaça d'agent de la policia local, més borsa 04/08/2023 02/10/2023 Mostrar
Aprovació bases reguladores dues places del procés de selecció per a la contractació temporal de dos llocs de treball de peó/na de suport a la brigada municipal de l'Ajuntament de Tona, en règim laboral temporal pel termini de 3 mesos, mitjançant concurs oposició, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació” 04/08/2023 04/10/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va (01CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va de Serveis Territorials (02CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de lletrat/da adjunt/a a Secretaria (03CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a (04CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a (05CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a d'Esports (06CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'un/a tècnic/a d'organització, transparència i participació ciutadana (08CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de conservador/a arqueòloga (09CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de director/a arqueòloga (10CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva de dues places de mestre/a de l'escola bressol (11CM/22),corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits, i creació d'una borsa de treball. 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça d'inspector/a de permisos d'obra via pública (13CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de monitor/a de ludoteca (14CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte resultat del procés de selecció de cobertura definitiva d'una plaça de conserge d'equipaments culturals (15CM/22), corresponent al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Tona, mitjançant concurs de mèrits 02/08/2023 02/11/2023 Mostrar
Edicte al DOGC sobre la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca 22/02/2023 31/12/2023 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 11CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 05CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 13CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 14CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 06CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 15CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 07CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 08CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 09CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 10CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte declarant vigent la borsa de treball temporal de personal administratiu 17/01/2023 Mostrar
Publicació DOGC de l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 28/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINITRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS TERRITORIALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de LLETRAT/DA ADJUNTA/A A SECRETARIA i la constitució d'una borsa de treball (03CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (04CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (05CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a D'ESPORTS i la constitució d'una borsa de treball (06CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de GESTIÓ DE COMUNICACIÓ i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 07CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça deTÈCNIC/A D'ORGANITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 08CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERVADOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 09CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de DIRECTOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 10CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERGE D'EQUIPAMENTS CULTURALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 15CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de MONITOR/A DE LUDOTECA i la constitució d'una borsa de treball (14CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió de dues places de MESTRE/A DE L'ESCOLA BRESSOL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 11CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça INSPECTOR/A D'OBRES VIA PÚBLICA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 13CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'EDUCADOR/A INFANTIL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 04CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de TÈCNIC/A DE JOVENTUT i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 03CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 17/11/2022 31/12/2024 Mostrar

Secretaria general

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació de funcions en un regidor per a la celebració de matrimoni civil 21/09/2023 13/10/2023 Mostrar
Dedicació i retribucions dels regidors i regidores de la Corporació 21/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Aprovació inicial del Pla d'Autoprotecció del Pavelló d'Esports de Tona 14/08/2023 27/09/2023 Mostrar

Seguretat ciutadana, protecció civil, policia i vigilància

Títol Data Publicació Data Fi
Llistat objectes perduts 1/2023 13/07/2023 15/01/2024 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2023 01/09/2023 30/09/2023 Mostrar
Ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local any2023 25/08/2023 31/12/2023 Mostrar
l'Ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2023 25/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2023 25/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2023 18/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2023 18/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2023 18/08/2023 31/12/2023 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2023 18/08/2023 31/12/2023 Mostrar

Urbanisme i serveis de territori

Títol Data Publicació Data Fi
Perllongar el termini d'exposició pública del conveni urbanístic per a la permuta de la finca Cirera- Bergadà fins al dia 29 de setembre de 2023, als efectes de facilitar la consulta i assessorament de les persones interessades. 28/07/2023 29/09/2023 Mostrar
Aprovació del projecte d'urbanització de la plaça major de Tona. 18/07/2023 21/09/2023 Mostrar
Aprovació amb caràcter inicial del conveni urbanístic per ala permuta de la finca Cirera-Bergadà 04/07/2023 29/09/2023 Mostrar