Usuari anònim
Connectar
27/10/2021 19:26:20 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la fitxa de la RLT per a la plaça de funcionari de cultura i esports 26/10/2021 17/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la fitxa de la RLT per a la plaça de funcionari Tècnic/a de RRHH 26/10/2021 17/11/2021 Mostrar
Nomenament de Tribunal i convocatòria per a la realització de l'entrevista del procés de selecció per a la contractació en pràctiques d'una persona jove jardiner/a beneficiària del programa de garantia juvenil a Catalunya 20/10/2021 Mostrar
Convocatòria de concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme per cobrir les possibles baixes, permisos i altres incidències del personal 18/10/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya, ampliant el termini de presentació de sol·licituds fins el proper dia 20 d'octubre de 2021 15/10/2021 Mostrar
Contractació de 2 persones joves en pràctiques, vinculat al Programa de Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 08/10/2021 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme mitjançant concurs oposició 08/10/2021 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 28/09/2021 Mostrar
Designa i convocatòria de Tribunal i convocatòria de persones inscrites del procés de 3 joves en pràctiques a través del Programa de Garantia Juvenil 26/09/2021 Mostrar
Contractació operària de neteja 22/09/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya per ampliació de termini 17/09/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria del procés de selecció per a la contractació en pràctiques de tres persones beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya 14/09/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en la modalitat de contractes en pràctiques, a jornada completa, de 3 tècnics/ques dinamitzadors/es socioculturals, per incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 10/08/2021 Mostrar
Acta del Tribunal qualificador del concurs per a la selecció d'un/a conserge mantenidor/a 22/06/2021 Mostrar
Acta reunió del Tribunal del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local per a la proposta d'un nou nomenament 22/06/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació provisional per a l'exercici 2022 de la modificació de les ordenances fiscals 27/10/2021 14/12/2021 Mostrar
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/2021 06/10/2021 28/10/2021 Mostrar
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 12/2021 06/10/2021 28/10/2021 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de l'atorgament del premi de la I Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2021 25/10/2021 16/11/2021 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/7 dipositats a les dependències de la Policia Municipal 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Ampliació dels terminis de presentació de les sol·licituds, d'execució i de justificació de les subvencions a l'empara de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions per a al suport a l'associacionisme local, any 2021 19/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Ampliació dels terminis de presentació de les sol·licituds, d'execució i de justificació dels projectes/activitats a l'empara de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència/competitiva per a l'atorgament de subvencions per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2021 19/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Ampliació dels terminis de presentació de les sol·licituds, d'execució i de justificació dels projectes/activitats a l'empara de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència/competitiva per a l'atorgament de subvencions per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2021 19/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Ampliació dels terminis de presentació de les sol·licituds, d'execució i de justificació dels projectes/activitats a l'empara de la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència/competitiva per a l'atorgament de subvencions per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2021 19/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2021 04/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2021 04/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2021 04/10/2021 12/11/2021 Mostrar
Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2021 04/10/2021 12/11/2021 Mostrar