Usuari anònim
Connectar
12/08/2022 16:44:56 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a administratiu/va i d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/08/2022 Mostrar
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a operari/a de neteja, durant el període de vacances de la persona que actualment es troba ocupant aquest lloc de treball 03/08/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal i d'un/a administratiu/va, corresponent al fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" de la Diputació de Barcelona, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, d'un/a operari/a de neteja, en règim laboral temporal, de l'Ajuntament de Tona, per substitució del període de vacances de la persona que actualment està ocupant el lloc de treball, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Nomenament de personal funcionari interí per ocupar la plaça d'Arquitecte Municipal 28/07/2022 19/08/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'un operari/a de neteja, durant el període vacacional de la persona que ocupa temporalment el lloc de treball 15/07/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'1 peó/na de suport a la brigada municipal i d'1 administratiu/va, pel termini de 4 mesos; en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 15/07/2022 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa de treball d'Arquitecte/a, especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 14/07/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 05/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, d'una borssa de treball d'arquitecte/a especialitzat/ada en planejament urbanístic i obra pública 22/06/2022 Mostrar
Resultats del tercer i quart exercici, i la fase concurs corresponent al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos dinamitzadors/es, grup C1, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 15/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, d'un/a arquitecte/a, grup A1, corresponent al fons de prestació " Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball 02/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 09/2022 04/08/2022 26/08/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 06/022 04/08/2022 04/10/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals 26/07/2022 17/08/2022 Mostrar
Quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) any 2022 25/07/2022 21/11/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci sobre adjudicació i formalització de contracte administratiu per la prestació del servei d'alimentació de l'escola bressol 12/08/2022 05/09/2022 Mostrar
Licitació de les obres "Obra civil enllumenat públic Tona 2022" 05/08/2022 25/08/2022 Mostrar
Anunci sobre adjudicació i formalització de contracte administratiu per al subministrament i instal·lació d'un nou paviment esportiu a la pista 2 del pavelló municipal d'esports de Tona 04/08/2022 26/08/2022 Mostrar
Aprovació de la pròrroga de la concessió de la gestió del servei de l'escola de música de Tona, per al proper curs escolar 2022-2023 04/08/2022 26/08/2022 Mostrar
Delegació a regidor de la competència per a celebrar el matrimoni civil que tindrà lloc el dia 03-09-2022 28/07/2022 19/08/2022 Mostrar
Delegació a regidor de la competència per a celebrar el matrimoni civil que tindrà lloc el dia 15-10-2022 28/07/2022 19/08/2022 Mostrar
Atorgament dels premis de la 2a Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2022 27/07/2022 18/08/2022 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. 1/2022, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 22/07/2022 23/01/2023 Mostrar
Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana 15/07/2022 29/08/2022 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2022 29/07/2022 23/09/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2022 29/07/2022 23/09/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2022 29/07/2022 23/09/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2022 29/07/2022 23/09/2022 Mostrar