Usuari anònim
Connectar
10/06/2023 15:27:12 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Contractació

Títol Data Publicació Data Fi
Licitació del servei de jardineria de l'Ajuntament de Tona 06/06/2023 06/07/2023 Mostrar

Cultura i festes

Títol Data Publicació Data Fi
Bases i convocatòria de la 3a Edició del Concurs de Curtmetratges de la Festa Major 2023 05/06/2023 04/08/2023 Mostrar
Bases i convocatòria de la 3a Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2023 05/06/2023 16/06/2023 Mostrar
Resolució guanyador concurs literari "La llegenda del conill". 21/04/2023 21/06/2023 Mostrar

Educació

Títol Data Publicació Data Fi
lLlista definitiva d'al.lumnes amb la puntuació de les sol.licituds de preinscripció a l'Escola Bressol Pa amb Xocolata de Tona pel curs 2023-2024. 09/06/2023 21/07/2023 Mostrar

Intervenció, tresoreria i serveis econòmics

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva ordenances fiscals 09/06/2023 07/07/2023 Mostrar
Incoació d'expedient per vehícle abandonat 30/05/2023 11/07/2023 Mostrar
Procediment expedient vehícle abandonat 30/05/2023 11/07/2023 Mostrar
Compte General corresponent a l'exercici 2021 30/05/2023 20/06/2023 Mostrar
Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal que a continuació es relaciona, així com el respectiu text refós 05/05/2023 19/06/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Tona 2023 14/04/2023 13/06/2023 Mostrar

Oferta pública d'ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Modificació de les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local 02/06/2023 14/07/2023 Mostrar
Modificació de les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local 02/06/2023 14/07/2023 Mostrar
Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tona (Publicació DOGC) 31/05/2023 21/06/2023 Mostrar
Anunci de modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tona (Publicació BOPB) 31/05/2023 21/06/2023 Mostrar
Resultats fase concurs i finals del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, de l'Ajuntament de Tona 24/03/2023 23/06/2023 Mostrar
Edicte al DOGC sobre la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca 22/02/2023 31/12/2023 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 11CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 05CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 13CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 14CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 06CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 15CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 07CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 08CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 09CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 10CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte declarant vigent la borsa de treball temporal de personal administratiu 17/01/2023 Mostrar
Publicació DOGC de l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 28/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINITRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS TERRITORIALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de LLETRAT/DA ADJUNTA/A A SECRETARIA i la constitució d'una borsa de treball (03CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (04CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (05CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a D'ESPORTS i la constitució d'una borsa de treball (06CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de GESTIÓ DE COMUNICACIÓ i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 07CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça deTÈCNIC/A D'ORGANITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 08CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERVADOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 09CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de DIRECTOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 10CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERGE D'EQUIPAMENTS CULTURALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 15CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de MONITOR/A DE LUDOTECA i la constitució d'una borsa de treball (14CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió de dues places de MESTRE/A DE L'ESCOLA BRESSOL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 11CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça INSPECTOR/A D'OBRES VIA PÚBLICA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 13CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'EDUCADOR/A INFANTIL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 04CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de TÈCNIC/A DE JOVENTUT i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 03CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 17/11/2022 31/12/2024 Mostrar

Secretaria general

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts 2/2022 15/02/2023 16/08/2023 Mostrar

Urbanisme i serveis de territori

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del projecte executiu d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona 08/06/2023 08/08/2023 Mostrar
Modificació Puntual núm. 6 del POUM : Àmbit Balneari Codina 02/06/2023 29/06/2023 Mostrar
Aprovació definitiva de l'actualització del model tipus de Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, per tal d'incorporar les novetats legislatives produïdes des de la seva darrera actualització fins ençà 26/05/2023 10/07/2023 Mostrar
Modificació Puntual de Poum núm. 5 : Per a la desclassificació dels sòls compresos en l'àmbitPPU-3 Balenari Ullastres. 22/05/2023 22/06/2023 Mostrar
Aprovació inicial del projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit a l'Espai Muriel Casals de Tona de 30KW 12/05/2023 26/07/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu d'Instal·lació Fotovoltaica per autoconsum 100kW (106,93kWp) a la coberta de la llar d'infants "Pa amb Xocolata" de Tona 08/05/2023 10/07/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del document anomenat "Projecte de la nova museografia, museu del Camp de les Lloses, Tona, Osona, Alma Mater" 08/05/2023 10/07/2023 Mostrar
Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de retauració de la capella de la Salut a Tona 05/05/2023 19/06/2023 Mostrar
Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de la Restauració de la Masia El Gelec de Tona 05/05/2023 19/06/2023 Mostrar