Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 11:25:27 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal mitjançant concurs de mèrits 01/12/2021 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball 01/12/2021 Mostrar
Nomenament de funcionària interina, agent de la policia local 29/11/2021 23/12/2021 Mostrar
Esmena de les bases per a l'accés, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 23/11/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja de caràcter temporal, mitjançant concurs de mèrits 23/11/2021 Mostrar
Esmena de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 19/11/2021 Mostrar
Convocatòria de selecció d'aspirants a nomenament com personal funcionari interí, d'una plaça d'agent de policia local, pel sistema d'urgència i pel termini màxim d'urgència 14/11/2021 23/12/2021 Mostrar
Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 10/11/2021 Mostrar
Aprovació de l'esmena de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 10/11/2021 Mostrar
Convocatòria de concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme per cobrir les possibles baixes, permisos i altres incidències del personal 18/10/2021 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme mitjançant concurs oposició 08/10/2021 Mostrar
Contractació operària de neteja 22/09/2021 Mostrar
Acta del Tribunal qualificador del concurs per a la selecció d'un/a conserge mantenidor/a 22/06/2021 Mostrar
Acta reunió del Tribunal del concurs oposició lliure de 2 places d'agent de la Policia Local per a la proposta d'un nou nomenament 22/06/2021 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 18/2021 01/12/2021 27/12/2021 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 17/2021 01/12/2021 01/02/2022 Mostrar
Aprovació provisional per a l'exercici 2022 de la modificació de les ordenances fiscals 27/10/2021 14/12/2021 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal i de la fitxa de la RLT per a la plaça de funcionari de l'Escala d'Administració General, Subescala tècnica, Tècnic/a de RRHH del grup funcional A2 02/12/2021 28/12/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Tona 2022-2027 01/12/2021 19/01/2022 Mostrar
Aprovació de l'atorgament dels Premis dels Treballs de Recerca de Batxillerat, curs 2020-2021 26/11/2021 22/12/2021 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/7 dipositats a les dependències de la Policia Municipal 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Concessió de subvencions per al pagament de la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus comercials a les activitats econòmiques de Tona com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19, any 2020 24/11/2021 20/12/2021 Mostrar