Usuari anònim
Connectar
08/02/2023 20:37:01 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Intervenció, tresoreria i serveis econòmics

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 15/2022 30/12/2022 28/02/2023 Mostrar
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2023 28/12/2022 28/02/2023 Mostrar

Oferta pública d'ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 07/02/2023 08/05/2023 Mostrar
Aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme 20/01/2023 30/03/2023 Mostrar
Nomenament funcionària de carrera per ocupar una plaça de tècnica de recursos humans 18/01/2023 13/02/2023 Mostrar
Edicte declarant vigent la borsa de treball temporal de personal administratiu 17/01/2023 Mostrar
Resultats de la fase de concurs i resultat final del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de personal administratiu de l'Ajuntament de Tona 13/01/2023 01/03/2023 Mostrar
Publicació DOGC de l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 28/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINITRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS TERRITORIALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de LLETRAT/DA ADJUNTA/A A SECRETARIA i la constitució d'una borsa de treball (03CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (04CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (05CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a D'ESPORTS i la constitució d'una borsa de treball (06CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de GESTIÓ DE COMUNICACIÓ i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 07CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça deTÈCNIC/A D'ORGANITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 08CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERVADOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 09CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de DIRECTOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 10CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERGE D'EQUIPAMENTS CULTURALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 15CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de MONITOR/A DE LUDOTECA i la constitució d'una borsa de treball (14CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió de dues places de MESTRE/A DE L'ESCOLA BRESSOL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 11CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça INSPECTOR/A D'OBRES VIA PÚBLICA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 13CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'EDUCADOR/A INFANTIL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 04CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de TÈCNIC/A DE JOVENTUT i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 03CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició, i la convocatòria d'aquest procés de selecció 23/11/2022 30/03/2023 Mostrar
Aprovació de llistes provisionals de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal i determinació de la data de les proves, per a la creació d'una borsa de treball temporal per personal administratiu, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 18/11/2022 28/02/2023 Mostrar
Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 17/11/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de personal administratiu mitjançant concurs oposició 17/11/2022 25/02/2023 Mostrar

Secretaria general

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovar els resultats de les votacions i les propostes guanyadores dels Pressupostos Particpatius de Tona 2022 07/02/2023 28/02/2023 Mostrar
Aprovació definititva del "Pla de Transició Energètica de Tona" 18/01/2023 17/03/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del Pla d'Actuació l'Estratègia de poble intel·ligent: Fitxes prioritzades i full de ruta, per a l'Ajuntament de Tona 18/01/2023 17/03/2023 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2022 19/12/2022 20/02/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2022 19/12/2022 20/02/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2022 19/12/2022 20/02/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2022 19/12/2022 20/02/2023 Mostrar

Urbanisme i serveis de territori

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Projecte de millora de l'enllumenat públic del municipi de Tona 03/02/2023 17/03/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Tona a Muntanyola (os-104) i assumpció de la conservació i el manteniment per la Diputació de Barcelona 31/01/2023 31/03/2023 Mostrar
Aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del centre de Tona 24/01/2023 24/02/2023 Mostrar