Usuari anònim
Connectar
27/05/2022 18:23:36 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 26/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Es declara desert el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 19/05/2022 10/06/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Nomenament per urgència d'arquitecte municipal 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a 2022 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Administratiu/va, mitjançant concurs oposició 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 14/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 14/02/2022 Mostrar
Resultats del 4rt exercici "Psicotècnic" del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball 04/02/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Compte general corresponent a l'exercici 2020 25/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Tona per a l'exercici 2022 i la plantilla 07/04/2022 07/06/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la memòria valorada per a l'adequació exterior de l'espai Muriel Casals per a la celebració d'actes de festa major 26/05/2022 02/06/2022 Mostrar
Licitació del contracte d'obres per procediment obert simplificat "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram" 19/05/2022 08/06/2022 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Curtmetratges de la Festa Major de Tona 2022 19/05/2022 03/08/2022 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2022 19/05/2022 15/06/2022 Mostrar
Adjudicació i formalització de contracte administratiu del servei aliè de prevenció de riscos laborals i medicina del treball de l'Ajuntament de Tona 19/05/2022 10/06/2022 Mostrar
Aprovació dels criteris generals que regularan el funcionament del parc d'atraccions de la Festa Major 2022 16/05/2022 10/08/2022 Mostrar
Delegació a regidor per a celebrar el matrimoni civil que tindrà lloc el dia 24-09-2022 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Adjudicació i formalització de contracte administratiu per al servei de manteniment i subministrament dels productes químics de la piscina municipal de Tona 10/05/2022 31/05/2022 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a l'execució dels processos de la temporalitat i funcionarització de personal administratiu i tècnic 06/05/2022 27/05/2022 Mostrar
Ampliació de llicència municipal ambiental, amb finalitat de poder exercici l'activitat de centre d'atenció primària 05/05/2022 17/06/2022 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/128, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 25/01/2022 25/07/2022 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics" atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 06/05/2022 27/05/2022 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Tona 13/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Pla Director del Centre de referència d'educació i sensibilització ambiental (CRESU) 13/04/2022 30/05/2022 Mostrar