Usuari anònim
Connectar
28/09/2022 09:29:58 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés de selecció, mitjançant concurs, d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa mèdica del titular, en règim de contractació laboral temporal 21/09/2022 Mostrar
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a administratiu/va i d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/08/2022 Mostrar
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a operari/a de neteja, durant el període de vacances de la persona que actualment es troba ocupant aquest lloc de treball 03/08/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal i d'un/a administratiu/va, corresponent al fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" de la Diputació de Barcelona, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, d'un/a operari/a de neteja, en règim laboral temporal, de l'Ajuntament de Tona, per substitució del període de vacances de la persona que actualment està ocupant el lloc de treball, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'un operari/a de neteja, durant el període vacacional de la persona que ocupa temporalment el lloc de treball 15/07/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'1 peó/na de suport a la brigada municipal i d'1 administratiu/va, pel termini de 4 mesos; en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 15/07/2022 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa de treball d'Arquitecte/a, especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 14/07/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 05/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, d'una borssa de treball d'arquitecte/a especialitzat/ada en planejament urbanístic i obra pública 22/06/2022 Mostrar
Resultats del tercer i quart exercici, i la fase concurs corresponent al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos dinamitzadors/es, grup C1, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 15/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, d'un/a arquitecte/a, grup A1, corresponent al fons de prestació " Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball 02/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdit 9/2022 16/09/2022 16/11/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 06/022 04/08/2022 04/10/2022 Mostrar
Quotes nacionals i provincials de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) any 2022 25/07/2022 21/11/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació a regidor per tal que pugui celebrar matrimoni civil que tindrà lloc el dia 18/11/2022 21/09/2022 13/10/2022 Mostrar
Anunci sobre adjudicació i formalització de contracte basat en l'acord marc de subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (EXP. 2017,01), per a l'actuació de renovació de l'enllumenat públic exterior de Tona 13/09/2022 04/10/2022 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de teletreball 13/09/2022 26/10/2022 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. 1/2022, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 22/07/2022 23/01/2023 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Ampliació del termini de presentació de les sol·licituds de subvencions per al suport a l'associacionisme local, per a l'exercici 2022 22/09/2022 03/10/2022 Mostrar
Ampliació del termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, per a l'exercici 2022 22/09/2022 03/10/2022 Mostrar
Ampliació del termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions amb l'objecte de finançar iniciatives (noves o no) que vinguin a enriquir, complementar o millorar l'actuació municipal en el seu marc d'actuació (no únicament competencial), per a l'exercici 2022 22/09/2022 03/10/2022 Mostrar
Ampliació del termini de presentació de les sol·licituds subvencions amb l'objecte de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, per a l'exercici 2022 22/09/2022 03/10/2022 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial dels projectes d'Estatuts i de bases d'actuació per a la urbanització del sector les Goules 19/09/2022 17/10/2022 Mostrar
Ordre d'execució de la desbrossada i desratització del terreny situat al Passeig de la Suïssa, 46, cantonada amb carrer Goya, propietat d'Hermanos Oriach 16/09/2022 29/09/2022 Mostrar