Usuari anònim
Connectar
25/03/2023 20:27:23 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Cultura i festes

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de les bases reguladores del concurs literari "La llegenda del conill" 24/02/2023 01/04/2023 Mostrar

Educació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la convocatòria de concurs de Premis de Batxillerat curs 2022-2023 14/03/2023 31/05/2023 Mostrar

Oferta pública d'ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte Decret d'alcaldia declarant la vigència de la borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 20/03/2023 21/04/2023 Mostrar
Resultats finals del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca, mijtançant concurs-oposició de l'Ajuntament de Toan 17/03/2023 01/05/2023 Mostrar
Edicte resultats fase oposició procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica, mitjançant concurs-oposició de l'Ajuntament de Tona 15/03/2023 01/05/2023 Mostrar
Aprovació de llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal i determinació de la data de la prova per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 10/03/2023 01/05/2023 Mostrar
Bases reguladores del procés selectiu, un torn lliure, mitjançant concurs oposició, d'una plaça d'agent de la policia local de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Tona, i constitució d'una borsa de treball temporal 07/03/2023 07/05/2023 Mostrar
Edicte al DOGC sobre la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca 22/02/2023 31/12/2023 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 11CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 05CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 13CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 14CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 06CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 15CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 07CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 08CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte Decret d'Alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 09CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 02CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 04CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 03CMO/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 01CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Edicte decret d'alcaldia d'aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu 10CM/22 17/02/2023 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i determinació de la data de les proves, de la borsa de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme 10/02/2023 17/04/2023 Mostrar
Aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de monitor/a de ludoteca, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 07/02/2023 08/05/2023 Mostrar
Aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme 20/01/2023 30/03/2023 Mostrar
Edicte declarant vigent la borsa de treball temporal de personal administratiu 17/01/2023 Mostrar
Publicació DOGC de l'aprovació de les bases específiques i la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 28/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINITRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA DE SERVEIS TERRITORIALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de LLETRAT/DA ADJUNTA/A A SECRETARIA i la constitució d'una borsa de treball (03CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés d'estabilització per a la provisió d'una d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (04CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ENGINYER/A TÈCNIC/A i la constitució d'una borsa de treball (05CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a D'ESPORTS i la constitució d'una borsa de treball (06CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de GESTIÓ DE COMUNICACIÓ i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 07CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça deTÈCNIC/A D'ORGANITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 08CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERVADOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 09CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de DIRECTOR/A ARQUÒLEG/OGA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 10CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de CONSERGE D'EQUIPAMENTS CULTURALS i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 15CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de MONITOR/A DE LUDOTECA i la constitució d'una borsa de treball (14CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió de dues places de MESTRE/A DE L'ESCOLA BRESSOL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 11CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça INSPECTOR/A D'OBRES VIA PÚBLICA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 13CM/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'EDUCADOR/A INFANTIL i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 04CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça de TÈCNIC/A DE JOVENTUT i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 03CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 01CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases específiques del procés d'estabilització per a la provisió d'una plaça d'ADMINISTRATIU/IVA i la constitució d'una borsa de treball (Procés selectiu 02CMO/22) 22/12/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició, i la convocatòria d'aquest procés de selecció 23/11/2022 30/03/2023 Mostrar
Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 17/11/2022 31/12/2024 Mostrar

Promoció econòmica, começ i consum

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats fase concurs i finals del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, de l'Ajuntament de Tona 24/03/2023 23/06/2023 Mostrar

Secretaria general

Títol Data Publicació Data Fi
Nomenament i convocatòria de les persones que formaran part de la mesa de contractació del contracte de les obres de millora de l'enllumenat públic del municipi de Tona 17/03/2023 31/03/2023 Mostrar
Aprovació inicial del Pressupost Municipal 2023 15/03/2023 05/04/2023 Mostrar
Edicte adjudicació i formalització del contracte de mobiliari i equip destinat a al Biblioteca Caterina Figueras 10/03/2023 31/03/2023 Mostrar
Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa del mercat municipal setmanal per a l'exercici 2023 02/03/2023 14/04/2023 Mostrar
Dissolució de la Fundació Can Codina 02/03/2023 14/04/2023 Mostrar
Relació d'objectes perduts 2/2022 15/02/2023 16/08/2023 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2022 19/12/2022 15/04/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2022 19/12/2022 15/04/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2022 19/12/2022 15/04/2023 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2022 19/12/2022 15/04/2023 Mostrar

Urbanisme i serveis de territori

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte aprovació definitiva del projecte de millora de l'enllumenat públic de municipi de Tona 22/03/2023 22/05/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Tona a Muntanyola (os-104) i assumpció de la conservació i el manteniment per la Diputació de Barcelona 31/01/2023 31/03/2023 Mostrar