Usuari anònim
Connectar
28/05/2022 16:18:41 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 26/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Es declara desert el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició 19/05/2022 10/06/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Nomenament per urgència d'arquitecte municipal 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a 2022 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Administratiu/va, mitjançant concurs oposició 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 14/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 14/02/2022 Mostrar
Resultats del 4rt exercici "Psicotècnic" del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local i creació d'una borsa de treball 04/02/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Compte general corresponent a l'exercici 2020 25/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Tona per a l'exercici 2022 i la plantilla 07/04/2022 07/06/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de la memòria valorada per a l'adequació exterior de l'espai Muriel Casals per a la celebració d'actes de festa major 26/05/2022 02/06/2022 Mostrar
Licitació del contracte d'obres per procediment obert simplificat "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram" 19/05/2022 08/06/2022 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Curtmetratges de la Festa Major de Tona 2022 19/05/2022 03/08/2022 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de Tona 2022 19/05/2022 15/06/2022 Mostrar
Adjudicació i formalització de contracte administratiu del servei aliè de prevenció de riscos laborals i medicina del treball de l'Ajuntament de Tona 19/05/2022 10/06/2022 Mostrar
Aprovació dels criteris generals que regularan el funcionament del parc d'atraccions de la Festa Major 2022 16/05/2022 10/08/2022 Mostrar
Delegació a regidor per a celebrar el matrimoni civil que tindrà lloc el dia 24-09-2022 16/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Adjudicació i formalització de contracte administratiu per al servei de manteniment i subministrament dels productes químics de la piscina municipal de Tona 10/05/2022 31/05/2022 Mostrar
Ampliació de llicència municipal ambiental, amb finalitat de poder exercici l'activitat de centre d'atenció primària 05/05/2022 17/06/2022 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/128, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 25/01/2022 25/07/2022 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Tona 13/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Pla Director del Centre de referència d'educació i sensibilització ambiental (CRESU) 13/04/2022 30/05/2022 Mostrar