Usuari anònim
Connectar
27/09/2023 03:01:25 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació del Procediment

Aj. TonaSol·licitud genèricaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest servei electrònic es podran presentar sol·licituds davant el Registre General de l'Ajuntament de Tona, que no tinguin relacionada una instància en paper o un servei electrònic en concret a la seu electrònica.

D'aquesta manera es pretén facilitar l'accés a l'administració sense haver de desplaçar-se físicament, donant compliment d'aquesta manera a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Organisme competent/responsable Ajuntament
Àrea tramitadora Serveis generals
Classificació temàtica Atenció a la ciutadania
Qui el pot demanar Qualsevol persona
Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu Postal
Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any
Termini de presentació de la sol·licitud D'acord amb el procediment que en el seu cas estigués establert.

Preu / Taxa Sense cost
Termini de resolució El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general
Efectes del silenci administratiu Segons el contingut de la petició expressada a la instància
Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu
Altra informació d'interès Cal recordar que la sol·licitud general s'utilitzarà sempre que no existeixi model específic o procediment telemàtic concret referent a la petició.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: degudament emplenada
Obligatori Ambdues
Documentació addicional: tota aquella documentació d'acord amb el procediment per el qual es presenta la sol·licitud.
Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Descarregar fitxer Llei 39/2015


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar