Usuari anònim
Connectar
30/11/2021 04:27:02 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaDevolució de fiances de llicències d'obresNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució d'un aval o fiança dipositada en la tramitació d'una llicència d'obres

Qui el pot demanar Persona titular de la llicència
Termini de presentació de la sol·licitud Una vegada finalitzada l'obra

Lloc i forma de presentació Presencial o en línia. Pel tràmit electrònic, cal disposar de certificat o identificador digital

Import de la taxa Tràmit gratuït

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
* Sol·licitud: normalitzada Obligatori Ambdues
* CFO: Certificat Final d'Obra (en cas d'haver presentat aquest certificat anteriorment, no és necessari presentar-lo de nou) Obligatori Ambdues
* Certificat: de la correcta gestió dels residus Obligatori Ambdues
* Certificat: de titularitat bancària Obligatori Ambdues

Normativa
OF 9 Taxa per llicències urbanístiques

Veure Ordenança Fiscal 9

Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica