Usuari an˛nim
Connectar
30/11/2021 04:08:44 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciˇ de Procediment

Aj. Tona(FUE) Declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓriaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Descripciˇ ╔s el rŔgim d'intervenciˇ pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislaciˇ sanitÓria i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest rŔgim els establiments i les empreses alimentÓries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a colĚlectivitats, aixÝ com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes caracterÝstiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econ˛mics com de producciˇ, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'Ómbit de la unitat sanitÓria local, zona de salut o territori d'iguals caracterÝstiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Qui el pot demanar La persona fÝsica o jurÝdica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representaciˇ amb la qual s'actua.

Termini de presentaciˇ de la solĚlicitud S'ha de presentar juntament amb la comunicaciˇ prŔvia o declaraciˇ responsable de l'establiment si estÓ subjecte a algun d'aquests rŔgims. Abans de l'inici de l'activitat si l'establiment estÓ subjecte a llicŔncia.

Observacions REQUISITS PREVIS

- Presentaciˇ simultÓnia de la comunicaciˇ d'obertura o declaraciˇ responsable d'establiment.

- Haver obtingut la llicŔncia d'activitat de l'establiment si estÓ subjecte a aquest rŔgim.

ALTRA INFORMACIË D'INTER╚S

Quan el servei tŔcnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaraciˇ responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissiˇ ho posarÓ en coneixement de la persona titular, que tindrÓ deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissiˇ tenen carÓcter essencial el servei tŔcnic municipal elevarÓ proposta a l'˛rgan municipal competent per tal que, prŔvia audiŔncia a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaraciˇ.

Import de la taxa El que estableixi l'ordenanša fiscal.

Ordenanša Fiscal n˙m. 27

Termini de resoluciˇ No hi ha resoluciˇ

Efectes del silenci administratiu No opera

Vies de reclamaciˇ Els ordinaris del procediment administratiu


Documentaciˇ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciˇ
Formulari de declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓria: per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat. Obligatori Ambdues

Normativa
RD 191/2011 Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentÓries i aliments.
Descarregar fitxer

Tramitaciˇ presencial
Descarregar
Tramitaciˇ telemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica