Usuari anònim
Connectar
05/03/2024 10:35:01 Ajuntament de Tona :: Inici :: Queixes i Suggeriments

Aj. TonaQueixes i Suggeriments

  •  

L'informem que de conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud passaran a formar part d'un fitxer de dades de caràcter personal la titularitat i responsabilitat del qual correspon a aquesta entitat, del que és responsable.

Aquest fitxer té com a finalitat la gestió de la informació administrativa necessària per la tramitació de la seva sol·licitud.

L'enviament d'aquest formulari implica que la persona sol·licitant resulta informada i dóna el consentiment pel tractament de les seves dades amb la finalitat mencionada per cada cas concret.

En virtut de la normativa vigent en matèria de LOPD: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el ciudatà, o en altre cas el seu representant legal, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, dirigint-se a l'entitat pels mitjans citats a la seva seu.