Usuari anònim
Connectar
23/02/2024 11:29:41 Ajuntament de Tona :: Inici

Aj. TonaSeu ElectrònicaServei d'Informació i Atenció al Ciutadà

A l'Ajuntament de Tona volem avançar cap a un ajuntament receptiu, orientat a la ciutadania i a la satisfacció de les seves necessitats. Per a assolir-ho, oferim la SEU ELECTRÒNICA, perquè sigui el punt de trobada i inici del vostre contacte personal amb nosaltres a través de la xarxa.

En l'apartat de 'Tràmits' posem a la vostra disposició la informació que necessiteu conèixer per a realitzar els tràmits més habituals amb l'Ajuntament.

Dins de cada tràmit trobareu informació sobre quines són les persones responsables de tramitar i resoldre la vostra sol·licitud, com i on es pot tramitar, la documentació necessària, les dates i el termini de presentació, tanmateix el temps per tramitar la vostra demanda, i altra informació addicional perquè pugeu realitzar el tràmit que us interessi amb la més completa informació prèvia.

De qualsevol sol·licitud que realitzeu a través del Registre Electrònic obtindreu un justificant, d'igual valor jurídic que el que obtindríeu si aquesta sol·licitud l'haguéssiu presentat de manera presencial, i també podreu conèixer l'estat de tramitació de l'expedient en el que esteu actuant i/o validar els documents digitals que rebeu, amb plenes garanties de confidencialitat de les vostres dades personals, l'autenticitat de les dades transmeses i la seguretat jurídica de les accions realitzades amb el vostre certificat digital.

També podreu consultar la informació publica en els tauler d'edictes de la seu electrònica.

Podreu endegar tràmits administratius les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, tots els dies de l'any.

Per a poder realitzar alguns tràmits a través del Registre Electrònic caldrà que disposeu d'un certificat digital, com el que incorpora el DNI electrònic, IDCAT, el certificat que expedeix la FNMT y Camerfirma.

NOTA DE SEGURETAT : La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Tona utilitza un certificat de servidor segur que garanteix la confidencialitat i autenticitat de les dades, així com els continguts que es posen a disposició de la ciutadania. És possible que en accedir-hi aparegui alguna de les següents alertes de seguretat:

  • Avís de seguretat Internet Explorer (S'obrirà en una nova finestra)
  • Avís de seguretat Firefox (S'obrirà en una nova finestra)
  • Avís de seguretat Google Chrome (S'obrirà en una nova finestra)

IMPORTANT: Si rebeu alguna d'aquestes alertes de seguretat, accedeixi a les següents Instruccions de configuració