Usuari anònim
Connectar
04/12/2021 05:14:48 Ajuntament de Tona :: Inici :: Verificació de documents

Aj. TonaVerificació de Documents ElectrònicsAquí pot consultar el document electrònic original a través del codi de verificació (COVE) d'una còpia impresa que obri en el seu poder, podent comprovar així la integritat del document i la validesa de la signatura. Per a la consulta serà necessari aportar el codi de verificació, que pot trobar en el document signat electrònicament.
Introdueixi el text de la imatge: