Usuari anònim
Connectar
04/12/2022 13:13:56 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs oposició, i la convocatòria d'aquest procés de selecció 23/11/2022 23/02/2023 Mostrar
Aprovació de llistes provisionals de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal i determinació de la data de les proves, per a la creació d'una borsa de treball temporal per personal administratiu, mitjançant concurs-oposició, de l'Ajuntament de Tona 18/11/2022 28/02/2023 Mostrar
Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal relativa a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 17/11/2022 31/12/2024 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de personal administratiu mitjançant concurs oposició 17/11/2022 25/02/2023 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball temporal de tècnic/a de promoció econòmica, comerç i turisme, mitjançant concurs-oposició, i la convocatòria d'aquest procés de selecció. 10/11/2022 01/02/2023 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés de selecció, mitjançant concurs, d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa mèdica del titular, en règim de contractació laboral temporal 21/09/2022 Mostrar
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a administratiu/va i d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/08/2022 Mostrar
Resultat del procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a operari/a de neteja, durant el període de vacances de la persona que actualment es troba ocupant aquest lloc de treball 03/08/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, en règim laboral temporal, d'un/a peó/na polivalent de suport a la brigada municipal i d'un/a administratiu/va, corresponent al fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" de la Diputació de Barcelona, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés de selecció, d'un/a operari/a de neteja, en règim laboral temporal, de l'Ajuntament de Tona, per substitució del període de vacances de la persona que actualment està ocupant el lloc de treball, designació del tribunal qualificador i determinació de la data de l'entrevista 29/07/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'un operari/a de neteja, durant el període vacacional de la persona que ocupa temporalment el lloc de treball 15/07/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la contractació temporal d'1 peó/na de suport a la brigada municipal i d'1 administratiu/va, pel termini de 4 mesos; en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 15/07/2022 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa de treball d'Arquitecte/a, especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 14/07/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 05/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, d'una borssa de treball d'arquitecte/a especialitzat/ada en planejament urbanístic i obra pública 22/06/2022 Mostrar
Resultats del tercer i quart exercici, i la fase concurs corresponent al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos dinamitzadors/es, grup C1, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 15/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, d'un/a arquitecte/a, grup A1, corresponent al fons de prestació " Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball 02/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 15/2022 01/12/2022 27/12/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 10/2022 22/11/2022 23/01/2023 Mostrar
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2023 04/11/2022 21/12/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del projecte per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de tona a muntanyola (os-104) i assumpció de la seva conservació i manteniment per la Diputació de Barcelona 02/12/2022 19/01/2023 Mostrar
Licitació del contracte del subministrament de mobiliari i equipament destinat a la biblioteca Caterina Figueras, per procediment obert 28/11/2022 13/12/2022 Mostrar
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de teletreball 24/11/2022 24/01/2023 Mostrar
Aprovació inicial del Pla d'actuació estratègica del poble intel·ligent:_fitxes prioritzades i full de ruta, per a l'Ajuntament de Tona 11/11/2022 29/12/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Pla de transició energètica de Tona 11/11/2022 29/12/2022 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. 1/2022, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 22/07/2022 23/01/2023 Mostrar