Usuari anònim Connectar
15:47:11 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Contractació laboral dels aspirants del procés de selecció per a cobrir quatre llocs de treball vinculats als Plans d'Ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 14/06/2018 05/07/2018 Mostrar
Aprovació de l'Oferta Pública per a l'any 2018 11/06/2018 02/07/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants, nomenament i convocatòria del tribunal, i assenyalar data de proves, del procés de selecció de 2 places d'agent interí i borsa de treball de la policia local 30/05/2018 Mostrar
Resultat del quart exercici, fase concurs i proposta provisional de contractació, del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als Plans d'Ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 28/05/2018 Mostrar
Resultat del procés de selecció per a cobrir 2 places de monitor/a de ludoteca 24/05/2018 Mostrar
Resultats del segon i tercer exercici corresponent al procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als Plans d'Ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 23/05/2018 Mostrar
Llista definititva d'aspirants admesos i exclosos, convocatòria del Tribunal i assenyalament de la data d'execució de les fases de la convocatòria, per a cobrir 2 places de monitor/a ludoteca 15/05/2018 Mostrar
Resultat del primer exercici corresponent a "Coneixements del nivell de suficiència de català (Certificat C)", del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona 14/05/2018 Mostrar
Convocar el Tribunal i assenyalar el desenvolupament de les diferents fases del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als Plans d'Ocupació de la Diputació de Barcelona 14/05/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre llocs de treball, vincualts als Plans d'ocupació de la Diputació de Barcelona 08/05/2018 Mostrar
Rectificació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per a cobrir 2 places d'agent interí de la policia local i creació d'una borsa de treball 24/04/2018 Mostrar
Aprovació llista provisional aspirants admesos i exclosos per a cobrir 2 places d'agent interí de la policia local i creació d'una borsa de treball 20/04/2018 Mostrar
Aprovació llista provisional aspirants admesos i exclosos per a cobrir 2 places de monitor/a de la ludoteca 17/04/2018 Mostrar
Convocatòria de concurs públic per a proveir la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als plans d'ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 13/04/2018 Mostrar
Aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs públic, per proveir la contractació temporal de quatre llocs de treball, vinculats als plans d'ocupació promoguts per la Diputació de Barcelona 05/04/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs per a la contractació de dues places de monitor/a de la ludoteca municipal 16/03/2018 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició per a la provisió de dues places d'agent interí de la policia local i creació d'una borsa de treball 16/03/2018 Mostrar
Rectificació de les bases específiques per a la provisió, mitjançant concurs oposició, de dues places d'agent interí de la policia local 09/03/2018 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores per a la provisió, mitjançant concurs oposició, de 2 places d'agent interí de la policia local i creació d'una borsa de treball 07/03/2018 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores per a cobrir 2 places de monitor/a, de caràcter temporal, de la ludoteca municipal 07/03/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball de Tècnic de Gestió Lletrat 06/02/2018 Mostrar
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball de tècnic de gestió lletrat 18/01/2018 Mostrar
Convocatòria concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball de tècnic de gestió lletrat de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 18/12/2017 Mostrar
Bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de tècnic de gestió lletrat de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Tona 11/12/2017 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla, per a l'exercici 2018 11/06/2018 02/07/2018 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació a regidor de competència específica per a celebrar matrimoni civil el dia 30/06/2018 14/06/2018 05/07/2018 Mostrar
Delegació a regidor de competència específica per a celebrar matrimoni civil el dia 29/06/2018 14/06/2018 05/07/2018 Mostrar
Nomenament de filla predilecta de Tona 13/06/2018 25/07/2018 Mostrar
Delegació a regidor de competència específica per celebrar matrimoni civil dia 23/06/2018 13/06/2018 04/07/2018 Mostrar
Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la instal·lació i ús de terrasses per l'ocupació de la via pública 11/06/2018 02/07/2018 Mostrar
Llista definitiva dels infants admesos al servei de l'escola bressol Pa amb Xocolata 01/06/2018 22/06/2018 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerç, consum i turisme 18/06/2018 09/07/2018 Mostrar
Aprovació de la concessió dels premis del 1r Concurs Tona Floreix 08/06/2018 29/06/2018 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de les fases A i B del projecte bàsic i executiu d'una reforma interior per fases de l'Ajuntament de Tona 05/06/2018 17/07/2018 Mostrar