Usuari anònim Connectar
22:50:16 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Nomenament de funcionari interí, del lloc de treball de tècnic de gestió lletrat, de la plantilla de personal funcionari 22/02/2018 Mostrar
Nomenament de funcionari interí, del lloc de treball d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari 21/02/2018 14/03/2018 Mostrar
Resultat del procés de selecció pel lloc de treball de tècnic de gestió lletrat 20/02/2018 13/03/2018 Mostrar
Nomenament de funcionari interí, del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla de personal funcionari 19/02/2018 12/03/2018 Mostrar
Resultat del procés de selecció pel lloc de treball d'arquitecte tècnic 12/02/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball de Tècnic de Gestió Lletrat 06/02/2018 Mostrar
Resultat del procés de selecció pel lloc de treball d'enginyer tècnic 01/02/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva dels aspirants, nomenament del tribunal i assenyalar la data de celebració del concurs oposició al lloc de treball d'arquitecte tècnic 29/01/2018 Mostrar
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball d'enginyer tècnic 22/01/2018 Mostrar
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball de tècnic de gestió lletrat 18/01/2018 Mostrar
Convocatòria concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 18/12/2017 Mostrar
Convocatòria concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball de tècnic de gestió lletrat de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 18/12/2017 Mostrar
Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció del lloc de treball d'enginyer tècnic 18/12/2017 Mostrar
Bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de tècnic de gestió lletrat de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Tona 11/12/2017 Mostrar
Bases específiques que han de regir la convocatòria de selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 11/12/2017 Mostrar
Rectificació de les bases específiques per a la selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 10/11/2017 Mostrar
Convocatòria del concurs oposició del lloc de treball d'enginyer tècnic, en règim d'interí del personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 09/11/2017 Mostrar
Bases definitives de la convocatòria del concurs oposició del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 09/11/2017 Mostrar
Convocatòria pública i bases reguladores per a la selecció per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'enginyer tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tona 30/10/2017 Mostrar

Infomación Bases reguladoras a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

Títol Data Publicació Data Fi
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades educativas, deportivas, culturales i de fomento del comercio, consumo y turismo 15/03/2017 Mostrar
Ordenanza General de Subvenciones 2016 01/01/2017 Mostrar
Bases reguladoras de ayudas de urgencia social 08/06/2016 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació a regidora de competència per celebrar matrimoni civil dia 27/04/2018 21/02/2018 14/03/2018 Mostrar
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 1 20/02/2018 13/03/2018 Mostrar
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 19 i 27, per a l'exercici 2018 15/02/2018 29/03/2018 Mostrar
Delegació a regidor de competència per celebrar matrimoni civil dia 03/03/2018 14/02/2018 07/03/2018 Mostrar
Delegació a regidor de competència per celebrar matrimoni civil dia 15/04/2018 14/02/2018 07/03/2018 Mostrar
Padró fiscal corresponent a la taxa del mercat municipal setmanal, exercici 2018 06/02/2018 06/03/2018 Mostrar
Anunci per donar coneixement d'acord de concessió i revocació del distintiu fill adoptiu, aprovat pel Ple en data 22/02/2017 23/01/2018 16/03/2018 Mostrar
Relació d'objectes perduts núm. 1/2015 05/10/2017 05/04/2018 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Atorgaments del premi de Treballs de Recerca de Batxillerat, curs 2016-2017 06/02/2018 27/02/2018 Mostrar
Ordenança General de Subvencions 2016 01/01/2017 Mostrar