Usuari anònim
Connectar
26/06/2022 13:44:13 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Grups de Publicacions

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Contractació amb caràcter laboral temporal de mestra d'educació Infantil 23/06/2022 15/07/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, nomenament i convocatòria del Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, d'una borssa de treball d'arquitecte/a especialitzat/ada en planejament urbanístic i obra pública 22/06/2022 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada de Tècnic/a de Recursos Humans 22/06/2022 Mostrar
Resultats del tercer i quart exercici, i la fase concurs corresponent al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, de dos dinamitzadors/es, grup C1, corresponent al fons de prestació "Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 15/06/2022 Mostrar
Bases que han de regir la contractació per urgència i un termini màxim de 3 mesos d'un agent de la Policia Local 14/06/2022 Mostrar
Declaració de vigència de la borsa d'administratiu/va, grup de classificació C1 07/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, en règim laboral temporal, d'un/a arquitecte/a, grup A1, corresponent al fons de prestació " Plans locals d'ocupació", en el marc de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona 03/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball 02/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 26/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal de 2 llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 25/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva, nomenament d'òrgan seleccionador i convocatòria per a la realització del tercer exercici; del procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 24/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 16/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Administratiu/va, mitjançant concurs oposició 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, nomenament i convocatòria Tribunal i assenyalament de la data del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció d'un/a conserge mantenidor/a, vacant per baixa laboral del titular, en règim de contractació laboral temporal fins a la reincorporació del titular 10/05/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 06/05/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal dos llocs de treball de dinamitzador/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del concurs públic per a la contractació temporal d'un lloc de treball d'arquitecte/a, pel termini de 6 mesos, en el marc del fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 26/04/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 21/04/2022 Mostrar
Aprovació de les bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposció, d'una borsa de treball d'arquitecte/a especialitzat/da en planejament urbanístic i obra pública 12/04/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 24/03/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a de Recursos Humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de la convocatòria que ha de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va 22/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició 14/02/2022 Mostrar
Aprovació de les bases de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a de recursos humans, així com la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada 14/02/2022 Mostrar

Hisenda

Títol Data Publicació Data Fi
Matrícula dels subjectes passius per quota nacional de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'any 2022 16/06/2022 30/06/2022 Mostrar
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals número 15, 22, 23, 31 i 38 01/06/2022 15/07/2022 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Licitació del contracte mixt de subministrament i instal·lació d'un nou paviment esportiu a la pista 2 del pavelló municipal de Tona 15/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram" 10/06/2022 04/07/2022 Mostrar
Licitació del contracte del servei d'alimentació de l'escola bressol municipal de Tona 07/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a Tona (pavelló municipal de Tona) 07/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu xarxa de calor amb biomassa a l'Ajuntament de Tona, zona esportiva 07/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria de la 2a Edició del Concurs de Curtmetratges de la Festa Major de Tona 2022 19/05/2022 03/08/2022 Mostrar
Aprovació dels criteris generals que regularan el funcionament del parc d'atraccions de la Festa Major 2022 16/05/2022 10/08/2022 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts núm. SPC/2021/128, que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal 25/01/2022 25/07/2022 Mostrar