Usuari anònim Connectar
21:58:53 Ajuntament de Tona :: Inici :: Tauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Aj. TonaTauler d'Edictes i anuncis de l'Ajuntament

Recerca de Publicacions
  •  

Convocatòries Ocupació

Títol Data Publicació Data Fi
Puntuacions dels aspirants del procés de selecció per cobrir, amb caràcter interí, la plaça d'interventor/a de l'Ajuntament de Tona 20/09/2018 Mostrar
Resultats del 5è exercici "Reconeixement mèdic", del procés de selecció per a la provisió de 2 places d'agent de la policia local 18/09/2018 Mostrar
Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, convocatòria i nomenament del Tribunal i assenyalament del dia de la prova pràctica i valoració de mèrits, del procés de selecció del lloc de treball d'interventor/a 12/09/2018 Mostrar
Resultat del primer exercici, corresponent al coneixement de llengua catalana, del procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general 06/09/2018 Mostrar
Convocatòria del Tribunal i assenyalament de data per a la realització del segon exercici "Prova pràctica", valoració de mèrits i entrevista, del procés de selecció del lloc de treball d'administratiu/va d'administració general 06/09/2018 Mostrar
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció, per concurs oposició, en règim de funcionari interí, del lloc de treball d'administratiu/va d'Administració General, nomenament tribunal i assenyalament data del primer exercici corresponent a coneixements de català 27/08/2018 Mostrar
Resultats 4t Exercici, valoració de mèrits i convocatòria 5è Exercici del procés de selecció per a la provisió de 2 places d'agent de la policia local 27/08/2018 Mostrar
Resultats 2n i 3r exercici i convocatòria per a la realització del 4t exercici del procés de selecció per a la provisió de 2 places d'agent de la policia local 24/08/2018 Mostrar
Aprovació llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés de selecció per a la provisió de 2 places d'agent de la policia local 21/08/2018 Mostrar
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de 2 places d'agent de la policia local 01/08/2018 Mostrar
Nomenament de tribunal qualificador i assenyalament de les proves del procés de selecció de 2 places d'agent de la policia local 01/08/2018 Mostrar
Rectificació de la base 2a "Requisits per a participar en la selecció", del procés de selecció, per cobrir la plaça d'Interventor/a 30/07/2018 Mostrar
Convocatòria per a cobrir amb caràcter de funcionari/ària interí/na, la plaça d'intervenció 25/07/2018 Mostrar
Convocatòria concurs oposició per al lloc de treball d'administratiu/va d'administració general 23/07/2018 Mostrar
Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball d'interventor/a 20/07/2018 Mostrar
Aprovació de les bases per al procés de selecció d'una plaça d'administratiu/va d'administració general 12/07/2018 Mostrar
Convocatòria per concurs oposició lliure, de 2 places d'agent de la policia local 09/07/2018 Mostrar
Aprovació de les bases per a la provisió de dues places d'agent de la policia local 04/07/2018 Mostrar

Secretaria

Títol Data Publicació Data Fi
Delegació a regidor de competència específica per a celebrar matrimoni civil el dia 20/10/2018 03/09/2018 25/09/2018 Mostrar
Aprovació inicial Reglament del Consell Infants de Tona 31/08/2018 15/10/2018 Mostrar
Aprovació inicial modificació del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) 31/08/2018 15/10/2018 Mostrar

Seguretat Ciutadana

Títol Data Publicació Data Fi
Relació d'objectes perduts que es troben dipositats a les dependències de la Policia Local 26/07/2018 28/01/2019 Mostrar

Subvencions

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria per a seleccionar els infants que es poden incloure al programa beques esportives, curs 2018-2019 18/07/2018 28/09/2018 Mostrar

Urbanisme i Obres

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva de les fases A i B del projecte bàsic i executiu d'una reforma interior per fases de l'Ajuntament de Tona 13/08/2018 14/10/2018 Mostrar